Reklamačný formulár

Reklamačný formulár je k dispozícií priamo na stiahnutie. Uvedený formulár žiadame celý vyplniť a zaslať spolu s výrobkom k reklamácií. Formulár je možné zaslať aj mailom. Nakoľko sa jedná o výrobok ktorý je určený na odbornú montáž tak je nutné doplniť všetky požadované údaje. Prosíme o dôsledne vyplenenie práve to nám umožní rýchle riešenie reklamácie.

Reklamačný formulár na stiahnutie:

V prípade reklamácie je výrobcom požadovaný výpis z diagnostiky o vynulovaní riadiacej jednotky. Doklad z diagnostiky o nastavení nového filtru, si musí zákazník nechat vystaviť v servise, kde bol filter namontovaný a uschovať pre prípadnú reklamáciu. V prípade reklamácie musí byť doložený výpis diagnostiky s chybovými kódmi v deň, kedy bola zistená závada na DPF filtri. 

O odoslaní tovaru k reklamáci nás môžete informovať aj mailom info@dpfcentrum.sk

Na reklamácie sa vzťahuje reklamačný poriadok.

Pokiaľ máte pokazený DPF filter odporúčame si prečítať následovný článok.

Prečítajte si pokyny určená pre správnu montáž DPF filtra.