Reklamačný formulár

Reklamačný formulár je k dispozícií priamo na stiahnutie. Uvedený formulár žiadame celý vyplniť a zaslať spolu s výrobkom k reklamácií. Formulár je možné zaslať aj mailom. Nakoľko sa jedná o výrobok ktorý je určený na odbornú montáž tak je nutné doplniť všetky požadované údaje. Prosíme o dôsledne vyplenenie práve to nám umožní rýchle riešenie reklamácie.

Reklamačný formulár na stiahnutie:

K reklamácií je nutné doplniť všetky požadované informácie a taktiež žiadame doložiť výpis z diagnostiky vozidla.

O odoslaní tovaru k reklamáci nás môžete informovať aj mailom info@dpfcentrum.sk

Na reklamácie sa vzťahuje reklamačný poriadok.

Pokiaľ máte pokazený DPF filter odporúčame si prečítať následovný článok.