Montáž DPF filtra

Dôležité

Pri montovaní nového filtra je nutné spraviť diagnostiku vozidla. Taktiež je nutné spustiť regeneráciu nového filtra a spraviť nastavenia tak aby vozidlo spoznalo že je tam nový DPF (filter pevných častíc) filter.

Výrobok je určený na odbornú montáž.

Demontáž starého filtru pevných částic DPF:

 1. Odpojte kábel od mínusového pólu batérie.
 2. Odpojte všetky senzory od starého DPF. V prípade, že na na vozidle zostanú trubky tlaku, tak sa musia taktiež demontovať a dôkladne vyčistiť. V opačnom prípade budú po namontovaní nového DPF filtra vysielané skreslené signály do riadiacej jednotky vozidla.
 3. Vyberete opotrebovaný DPF filter z výfukového systému.

 

Montáž nového DPF filtra:

 1. Vyčistite spojovacie trubky a príruby tak, aby bola zaistená maximálna tesnosť výfukového systému po inštalácií nového DPF filtra.
 2. Doporučujeme vymeniť všetky tesnenia.
 3. Nainštalujte nový DPF fitler na miesto starého. Skontrolujte, že sa DPF filter nedotýka podvozku alebo inej časti vozidla.
 4. Naištalujte všetky senzory a tlakové trubky. Uistite sa, že sú namontované správne. Nesmie dôjsť k ich zámene.
 5. Pripojte späť kábel na mínusový pól auto batérie.
 6. Pripojte sa k ECU OBD (riadiacej jednotke vozidla) a vynulujte počítadlo filtra pevných častíc. Je nevyhnutné zmazať starý DPF filter v riadiacej jednotke a zaznačiť jeho výmenu. V opačnom prípade nebude filter pevných častíc (tzv. DPF/FAP filter) pracovať správne a hrozí jeho zanesenie. Toto vynulovanie je potrebné spraviť ihneď po fyzickej výmene DPF filtra.
 7. Naštartujte auto a skontrolujte tesnosť výfukového systému. V prípade nestesností nebude nový DPF filter fungovať správne a hrozí jeho poškodenie.

 

 • Je veľmi dôležité aby pred montážou nového dpf filtra bola presne identifikovaná príčina zlyhania pôvodného DPF/FAP filtra.
 • Je zakázané používať výfukovú pastu v prednej časti katalyzátor/DPF. V opačnom prípade hrozí upchatie monolitu. V takom prípade okamžite končí platnosť záruky.
 • Dôrazne sa odporúča výmena lambda sondy ako aj tesnení pri výmene DPF/katalyzátora filtra.
 • Po montáži nového DPF filtra/katalyzátora odporúčame aby vozidlo bežalo 10 minút na voľnobeh alebo pozvolnú jazdu v úseku cca 12 km. Toto by malo predĺžiť životnosť DPF filtra/katalyzátora.

 

Pri namontovaní nového filtra pevných častíc (DPF filter) odporúčame previesť nasledovné kontroly:

 1. Kontrola funkčnosti a stavu všetkých vstrekovačov vo vozidle
 2. Fyzická a elektronická kontrola EGR ventila a jeho funkčnosti
 3. Tesnosť sacieho potrubia a systému, hlavne za váhou vzduchu a turba
 4. Fyzická kontrola funkčnosti turbodýchadla a úniku oleja
 5. Kontrola funkčnosti termostatu
 6. Kontrola vysokotlakového vstrekovacieho systému
 7. Kontrola aditívneho systému, pokiaľ ním je vozidlo vybavené
 8. Kontrola výfukového systému na netestnosti , pred filtrom pevných častíc
 9. Vynulovanie adaptačných hodnôt filtra pevných častíc (nastavenie výmeny DPF pomocou diagnostiky) po namontovaní renovovaného DPF filtra
 10. Kontrola reálnej funkčnosti  nasledujúcich čidiel pomocou továrenskej diagnostiky ( nie iba kontrola pamäte poškodenia) :
 •  váha vzduchu
 •  čidlo plniaceho tlaku
 •  čidlo teploty nasávaného vzduchu
 •  čidlo teploty chladiacej kvapaliny
 •  snímač deferenčného tlaku
 •  snímače teploty vo výfukovej sústavy
 •  lambda sonda 

V prípade reklamácie je výrobcom požadovaný výpis z diagnostiky o vynulovaní riadiacej jednotky. Doklad z diagnostiky o nastavení nového filtru, si musí zákazník nechat vystaviť v servise, kde bol filter namontovaný a uschovať pre prípadnú reklamáciu. V prípade reklamácie musí byť doložený výpis diagnostiky s chybovými kódmi v deň, kedy bola zistená závada na DPF filtri.