Spôsob platby

Spôsob platby

Platbu za tovar je možné vybrať v priebehu objednávky cez eshop. Ponúkame dve možnosti platby:

  • Platba prepravcovi - dobierka
  • Platba prevodom

Všetky uvedené ceny sú s DPH. V košíku je rozrátaná DPH samostatne.

Platbu prevodom je možné uskutočniť na účet vedený v UNICredit Bank - Liptovský Mikuláš, Číslo účtu: 1075680009/1111. Do správy pre príjemcu dajte vaše meno alebo obchodný názov.

IBAN : SK46 1111 0000 0010 7568 0009
SWIFT (BIC): UNCRSKBX